ប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃពិសេស នឹងថែមជូនកាដូជាច្រើន!

ប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃពិសេស នឹងថែមជូនកាដូជាច្រើន!
សម្រាប់ការបើកលក់សាកល្បងសាខា271 នឹងសាខា6A

#រាលការជាវផលិតផលនឹងទទួលបានកន្សែងមួយបន្ថែម

ផ្លូវ យោធពល ខេមរៈភូមិន្ទ 271
លេខទូរស័ព្ទ: 098 51 52 71 / 089 52 52 71
Map : https://bit.ly/3fFXkDw

ផ្លូវ 6A ជ្រោយចង្វា
លេខទូរស័ព្ទ : 089 671 166 / 010 776 396
Map : https://goo.gl/maps/66HC7UTKCYS9V6gQ9

Image may contain: text
Image may contain: text
No photo description available.
No photo description available.
Image may contain: text

Main Menu